Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Kiemkracht is de halfjaarlijkse nieuwsbrief van Stichting Zaadgoed.
Klik  hier  voor een voorbeeld en hier voor het archief.
Donateurs (min. € 15 / jaar) ontvangen Kiemkracht per post.
=============================

Donateursdag op de Zaderij te Voorst

Op 29 augustus 2015 vond de jaarlijkse donateursdag van Stichting Zaadgoed plaats. Alle donateurs van Stichting Zaadgoed en ProSpecieRara werden op deze zonovergoten dag verwelkomd door Jan Velema op De Zaderij te Voorst. Met ‘De Zaderij’ richt Jan Velema  zich op nieuwe levens voor oude groenten- en graanrassen.

Na ontvangst met koffie, thee en cake werd een kort welkomstwoord gegeven door de bestuursleden van Stichting Zaadgoed. Hierna nam Jan Velema het woord en kon hij voor de donateurs in begrijpelijke taal het belang uitleggen van biologische zaadteelt, biodiversiteit en het onderzoek dat op De Zaderij gebeurt. Naast een praatje over de fysische kant van biodiversiteit werd ook het onderwerp van octrooien op zaden behandeld. Na een korte discussie werd het tijd om het onderwerp weer dichter bij huis te zoeken en kregen we een rondleiding over De Zaderij.

Hoogtepunt van de dag was een demonstratie van de nieuwe dorsmachine. Deze machine wordt op het bedrijf gebruikt om grotere hoeveelheden graan te dorsen. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via Stichting Zaadgoed als particulier gebruik te maken van deze dorsmachine om zaadteelt en instandhouding bij particulieren aan te moedigen.

Ter afsluiting kon men onder het genot van een hapje en wat sap met elkaar kletsen. We zijn blij dat we de donateurs deze dag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje hebben kunnen zetten. We hopen natuurlijk iedereen volgend jaar weer terug te zien.

Kijk op onze Facebookpagina voor een sfeerimpressie!

=============================

EU-wetgeving

IFOAM EU: "Ontwerp-verslag over bio-verordening gaat de goede kant op"

Europarlementariër Martin Häusling presenteerde dinsdag 26 mei een verbeteringsvoorstel voor de nieuwe biologische EU-verordening. Hij overhandigde zijn rapport aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

IFOAM-voorzitter Christopher Stopes geeft aan blij te zijn met het rapport van de Europarlementariër (Green MEP). "Dit voorstel sluit beter aan bij de behoeften van de biologische sector en is in lijn met de mening van het 'Committee of the Regions' en het onafhankelijke evaluatieverslag dat in 2012 uitbesteed werd door de Commissie. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, omdat de nadruk ligt op de noodzakelijke verbeteringen in de huidige wetgeving en er is duidelijk begrip voor het feit dat een evolutie van de biologische regelgeving nodig is, geen revolutie." 

Meer lezen.

In beeld: de Vroege Mechelse Bloemkool

Video van Belgische bd-veredelaar. Gesteund door Stichting Zaadgoed.

=======================

Zembla-tv: De Monsanto Methode

Kijk hier hoe de biologische broccoli van De Bolster wordt gedwarsboomd door octrooien.

=======================

What's your vision for organic in Europe?

De internationale koepel IFOAM vraagt uw mening in 5 minuten.

=======================

bordje-gentech-patent-en-gifvrij

ASEED levert deze bordjes aan tuiniers die zonder genetische gemanipuleerde gewassen, zonder gepatenteerde zaden en zonder pesticiden werken.

==========================

March against Monsanto

In meer dan 400 plaatsen werd op 23 mei 2015 geprotesteerd tegen patentering van voedselgewassen, giftige landbouw, en TTIP. In Nederland in 6 steden.

==========================

Petitie tegen octrooi op voedsel 

Stichting Zaadgoed ondersteunt de rechtszaak tegen octrooi en de actie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ van Bionext met € 2000.
Op dinsdag 26 mei overhandigde Bionext de petitie aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurde tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal stond. Ruim 17 duizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden.

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, vindt dat octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers, Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.”

De actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, heeft in een jaar tijd ruim 17 duizend handtekeningen en 500 giften opgeleverd. Raaijmakers: “Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Planten en diereneigenschappen moeten principieel niet octrooieerbaar zijn.” 

De noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen, is nog groter geworden door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. Bionext vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en pleit voor snelle politieke actie. Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

 

Nieuws

Stichting Zaadgoed op Facebook

Blijf op de hoogte van Stichting Zaadgoed via onze facebook-pagina! Ontvang regelmatig updates over onze werkzaamheden, opkomende activiteiten en cursussen en algemene nieuwsberichten.

Lubach maakt gehakt van octrooien

De octrooikwestie werd humoristisch behandeld op tv. Biojournaal geeft een geschreven samenvatting.
Klik hieronder om te kijken. Het begint na 9.50 minuut.

Kwekersrecht op tv

Nieuwe handleidingen

voor de zaadteelt van kool en ui vindt u hier. Er staat ook een algemene handleiding voor zaadteelt.

Agenda

Friese streekrassen gewild

Er zijn meer telers nodig om aan de vraag naar Wâldbeantsjes / Woudboontjes te kunnen voldoen.

Friese rassen zoals het appelras Dokkumer Nije, kroosjespruimenras Wichter en het bonenras Reade Krobbe worden in ere gehouden mbv. Streekmerk Wâldpyk

=========================

Wilde Planten & Moderne groenten

Moderne tomatenplanten worden niet meer ziek van de meeste plantenschimmels doordat we resistenties uit wilde tomatensoorten te hulp hebben geroepen.

Op 28 juni organiseerden het Wageningen UR Plant Breeding, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut een publieksmiddag over het verzamelen en nuttig gebruiken van wilde plantensoorten. Genenbanken over de hele wereld beheren zaden van wilde soorten die familie zijn van onze moderne groenten, zoals wilde tomaten, wilde sla en wilde spinazie. Plantenveredelaars vinden in die wilde planten eigenschappen die ze kunnen gebruiken om moderne groenten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. En om ze nog lekkerder en gezonder te maken.

Onderzoekers van de Nederlandse genenbank verhaalden van verre oorden waar zij de wilde soorten verzamelen. Van bijvoorbeeld wilde sla, wilde prei en wilde spinazie. Onderzoekers gaven een kijkje in de keuken bij het onderzoek dat de ontwikkeling van die moderne rassen ondersteunt. En een plantenveredelaar liet zien waarom wilde spinazie zo belangrijk is voor de moderne spinazie van zijn zaadbedrijf.

Groene Veredeling: waar biologische en gangbare landbouw elkaar ontmoeten!

Zie: http:\www.groeneveredeling.nl\

==========================

Paraguay,  Yvapuruvu Declaration

Zaadwetten betekenen onteigening

Ook in Latijns-Amerika zijn er wetten die de vrije beschikbaarheid van zaden bedreigen.
Veel organisaties verzetten zich, en claimen zaden als de erfenis der volkeren. Landbouwzaden en mensen zijn gezamenlijk geëvolueerd in hecht verband. Zaden kunnen niet bestaan zonder de hoede en zorg van mensen en gemeenschappen. Zaden zijn geen handelswaar zoals software of schoenen.

De UPOV-wetten over intellectueel eigendom betekenen het einde van de lokale rassen.

- Alianza Biodiversidad
- Red por una América Latina Libre de Transgénicos
- Vía Campesina World Seeds Campaign