Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Kiemkracht is de halfjaarlijkse nieuwsbrief van stichting Zaadgoed.
Klik  hier  voor een voorbeeld en hier voor het archief.
Donateurs (min. € 15 / jaar) ontvangen Kiemkracht per post.
=============================

EU-wetgeving

IFOAM EU: "Ontwerp-verslag over bio-verordening gaat de goede kant op"

Europarlementariër Martin Häusling presenteerde dinsdag 26 mei een verbeteringsvoorstel voor de nieuwe biologische EU-verordening. Hij overhandigde zijn rapport aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

IFOAM-voorzitter Christopher Stopes geeft aan blij te zijn met het rapport van de Europarlementariër (Green MEP). "Dit voorstel sluit beter aan bij de behoeften van de biologische sector en is in lijn met de mening van het 'Committee of the Regions' en het onafhankelijke evaluatieverslag dat in 2012 uitbesteed werd door de Commissie. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, omdat de nadruk ligt op de noodzakelijke verbeteringen in de huidige wetgeving en er is duidelijk begrip voor het feit dat een evolutie van de biologische regelgeving nodig is, geen revolutie." 

Meer lezen

=============================

Zaadgoed steunt verzet

Op 3 februari 2014 heeft Bionext samen met LTO en 32 andere organisaties uit 27 landen, waaronder Stichting Zaadgoed, bezwaar ingediend bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) tegen het octrooi van Syngenta op rode paprika’s. Bionext eist samen met de coalitie dat het octrooi wordt ingetrokken. De 'uitvinding' van Syngenta betreft namelijk een eigenschap van een plant – resistentie tegen witte vlieg - die in de natuur voorkomt. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het EOB dat een zo breed gedragen bezwaar is ingediend.

Het octrooi (EP 2140023 B1) is op 8 mei 2013 door het Europees Octrooibureau (EOB) verleend. Met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika- (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg. De geoctrooieerde paprikaplanten zijn ontwikkeld door een kruising van een commercieel paprikaras met een wilde paprika die de gewenste eigenschap al bezit. De insectenresistentie is dus afkomstig van Moeder Natuur en via de genenbank vrij toegankelijk voor elke teler en veredelaar.

In mei 2012 is een resolutie door het Europees Parlement aangenomen die "het EOB verzoekt om geen octrooi meer te verlenen op producten afkomstig van klassieke veredeling en alle klassieke veredelingsmethoden uit te sluiten van octrooiering." Daarnaast loopt er een bezwaarprocedure tegen een soortgelijk octrooi bij de Hoge Kamer van Beroep van het EOB. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext: "De intrekking van het paprika-octrooi zou een belangrijke eerste stap zijn in de het stopzetten van octrooi op klassiek veredelde planten. Maar voor een structurele oplossing is een wijziging van de Europese Octrooiwetgeving noodzakelijk."

Met octrooien op eigenschappen van klassiek veredelde planten versterken bedrijven zoals Syngenta en Monsanto hun machtspositie in de wereldwijde zaadhandel. Veredelaars hebben geen vrije toegang meer tot het basismateriaal van de plantenveredeling: plantenrassen en wilde planten.
Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland: “Dit octrooi beperkt de rassenkeuze en remt de duurzame ontwikkeling van de paprikateelt in Nederland, terwijl zo’n waarde

In beeld: de Vroege Mechelse Bloemkool

Video van Belgische bd-veredelaar. Gesteund door Stichting Zaadgoed.

=======================

Zembla-tv: De Monsanto Methode

Kijk hier hoe de biologische broccoli van De Bolster wordt gedwarsboomd door octrooien.

=======================

What's your vision for organic in Europe?

De internationale koepel IFOAM vraagt uw mening in 5 minuten.

=======================

bordje-gentech-patent-en-gifvrij

ASEED levert deze bordjes aan tuiniers die zonder genetische gemanipuleerde gewassen, zonder gepatenteerde zaden en zonder pesticiden werken.

==========================

23 mei March against Monsanto

In meer dan 400 plaatsen werd geprotesteerd tegen patentering van voedselgewassen, giftige landbouw, en TTIP.
In Nederland in 6 steden.

==========================

Petitie tegen octrooi op voedsel 

Stichting Zaadgoed ondersteunt de rechtszaak tegen octrooi en de actie ‘Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven’ van Bionext met € 2000.
Op dinsdag 26 mei overhandigde Bionext de petitie aan de Nederlandse Europarlementariërs in Brussel. Dit gebeurde tijdens de maandelijkse landbouwborrel, waar het thema ‘kwekersrecht versus octrooirecht’ centraal stond. Ruim 17 duizend mensen ondersteunen de oproep van Bionext om de Europese octrooiwetgeving aan te passen, zodat veredelaars en boeren weer vrij kunnen beschikken over erfelijke eigenschappen van planten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nu kunnen deze eigenschappen via een octrooi geclaimd worden.

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties, waar Bionext deel van uitmaakt, vindt dat octrooien op planten en dieren de innovatie in de veredeling beperken. Maaike Raaijmakers, Bionext: “Door de octrooien zal de diversiteit aan rassen voor de voedselproductie afnemen en dat leidt tot minder keuze voor veredelaars, boeren en consumenten. Op termijn komt hierdoor de voedselzekerheid en biodiversiteit in gevaar.”

De actie van Bionext, tegen het octrooi van Syngenta op de rode paprika, heeft in een jaar tijd ruim 17 duizend handtekeningen en 500 giften opgeleverd. Raaijmakers: “Dit onderstreept dat veel mensen vinden dat er iets moet veranderen. Planten en diereneigenschappen moeten principieel niet octrooieerbaar zijn.” 

De noodzaak om de Europese wetgeving aan te passen, is nog groter geworden door een recente uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Volgens de Hoge Kamer is het verbod op het octrooieren van essentieel biologische processen (klassieke veredeling) in het Europees Octrooi Verdrag niet van toepassing op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden, planten en vruchten. Bionext vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en pleit voor snelle politieke actie. Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

 

Nieuws

Bevrijd onze groente van octrooien

En stem op de advertentie van Bionext

 De actie van Bionext tegen octrooien is genomineerd voor de NRC Charity Awards. De advertentie ‘De natuur heeft geen eigenaar’ is een van de 24 kanshebbers op een dikke prijs: 75.000 euro aan mediawaarde in NRC-dagblad, NRC.next of NRC-weekeinde.  Met dat geld kunnen  nog meer mensen betrokken worden bij de strijd tegen octrooi op voedsel.

 Stemmen

Stem daarom nu op de advertentie van Bionext. Dat kan via deze link: http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/239/bionext(scrol naar beneden voor de stemknop )

Stemmen kan nog t/m 11 september

 

 

 

Lubach maakt gehakt van octrooien

De octrooikwestie werd humoristisch behandeld op tv. Biojournaal geeft een geschreven samenvatting.
Klik hieronder om te kijken. Het begint na 9.50 minuut.

Kwekersrecht op tv

Nieuwe handleidingen

voor de zaadteelt van kool en ui vindt u hier. Er staat ook een algemene handleiding voor zaadteelt.

Agenda

29 aug. donateursdag

U bent welkom op onze donateursmiddag op de Zaderij op zaterdag 29 augustus in Voorst, Gelderland, bij Jan Velema. Hij is deskundig op het gebied van veredeling en oude rassen. Met ‘ De Zaderij’ richt hij zich op nieuwe levens voor oude groenten- en graanrassen. Vanaf 13.45 is er thee, koffie en sap, en bij de afsluiting om 16.45 uur is er een drankje met een paar versnaperingen. We beginnen om 14.00. Appenseweg 7. Graag aanmelden via info@zaadgoed.nl of 06-11014231, liefst vóór 15 augustus. .

========================

Friese streekrassen gewild

Er zijn meer telers nodig om aan de vraag naar Wâldbeantsjes / Woudboontjes te kunnen voldoen.

Friese rassen zoals het appelras Dokkumer Nije, kroosjespruimenras Wichter en het bonenras Reade Krobbe worden in ere gehouden mbv. Streekmerk Wâldpyk

=========================

Bonenwedstrijd

Wie heeft de mooiste of lekkerste boon?

Doe mee

Bonen is een gewas waarvan het vrij makkelijk is zelf zaden te telen. Leuke bijkomstigheid is dat als er een nieuw type ontstaat, het vaak makkelijk is deze apart te houden, en op deze manier een nieuwe selectie (met andere kleur, vorm, smaak etc) te winnen.

=========================

Wilde Planten & Moderne groenten

Moderne tomatenplanten worden niet meer ziek van de meeste plantenschimmels doordat we resistenties uit wilde tomatensoorten te hulp hebben geroepen.

Op 28 juni organiseerden het Wageningen UR Plant Breeding, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut een publieksmiddag over het verzamelen en nuttig gebruiken van wilde plantensoorten. Genenbanken over de hele wereld beheren zaden van wilde soorten die familie zijn van onze moderne groenten, zoals wilde tomaten, wilde sla en wilde spinazie. Plantenveredelaars vinden in die wilde planten eigenschappen die ze kunnen gebruiken om moderne groenten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. En om ze nog lekkerder en gezonder te maken.

Onderzoekers van de Nederlandse genenbank verhaalden van verre oorden waar zij de wilde soorten verzamelen. Van bijvoorbeeld wilde sla, wilde prei en wilde spinazie. Onderzoekers gaven een kijkje in de keuken bij het onderzoek dat de ontwikkeling van die moderne rassen ondersteunt. En een plantenveredelaar liet zien waarom wilde spinazie zo belangrijk is voor de moderne spinazie van zijn zaadbedrijf.

Groene Veredeling: waar biologische en gangbare landbouw elkaar ontmoeten!

Zie: http:\www.groeneveredeling.nl\

==========================

Paraguay,  Yvapuruvu Declaration

Zaadwetten betekenen onteigening

Ook in Latijns-Amerika zijn er wetten die de vrije beschikbaarheid van zaden bedreigen.
Veel organisaties verzetten zich, en claimen zaden als de erfenis der volkeren. Landbouwzaden en mensen zijn gezamenlijk geëvolueerd in hecht verband. Zaden kunnen niet bestaan zonder de hoede en zorg van mensen en gemeenschappen. Zaden zijn geen handelswaar zoals software of schoenen.

De UPOV-wetten over intellectueel eigendom betekenen het einde van de lokale rassen.

- Alianza Biodiversidad
- Red por una América Latina Libre de Transgénicos
- Vía Campesina World Seeds Campaign