Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Kiemkracht is de halfjaarlijkse nieuwsbrief van stichting Zaadgoed.
Klik  hier  voor een voorbeeld en hier voor het archief.
Donateurs (min. € 15 / jaar) ontvangen Kiemkracht per post.
=============================

Zaadgoed steunt verzet

Op 3 februari 2014 heeft Bionext samen met LTO en 32 andere organisaties uit 27 landen, waaronder Stichting Zaadgoed, bezwaar ingediend bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) tegen het octrooi van Syngenta op rode paprika’s. Bionext eist samen met de coalitie dat het octrooi wordt ingetrokken. De 'uitvinding' van Syngenta betreft namelijk een eigenschap van een plant – resistentie tegen witte vlieg - die in de natuur voorkomt. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het EOB dat een zo breed gedragen bezwaar is ingediend.

Het octrooi (EP 2140023 B1) is op 8 mei 2013 door het Europees Octrooibureau (EOB) verleend. Met het octrooi krijgt Syngenta de eigendomsrechten over alle paprika- (en peper)zaden, -planten en -vruchten die een natuurlijke afweer hebben tegen witte vlieg. De geoctrooieerde paprikaplanten zijn ontwikkeld door een kruising van een commercieel paprikaras met een wilde paprika die de gewenste eigenschap al bezit. De insectenresistentie is dus afkomstig van Moeder Natuur en via de genenbank vrij toegankelijk voor elke teler en veredelaar.

In mei 2012 is een resolutie door het Europees Parlement aangenomen die "het EOB verzoekt om geen octrooi meer te verlenen op producten afkomstig van klassieke veredeling en alle klassieke veredelingsmethoden uit te sluiten van octrooiering." Daarnaast loopt er een bezwaarprocedure tegen een soortgelijk octrooi bij de Hoge Kamer van Beroep van het EOB. Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext: "De intrekking van het paprika-octrooi zou een belangrijke eerste stap zijn in de het stopzetten van octrooi op klassiek veredelde planten. Maar voor een structurele oplossing is een wijziging van de Europese Octrooiwetgeving noodzakelijk."

Met octrooien op eigenschappen van klassiek veredelde planten versterken bedrijven zoals Syngenta en Monsanto hun machtspositie in de wereldwijde zaadhandel. Veredelaars hebben geen vrije toegang meer tot het basismateriaal van de plantenveredeling: plantenrassen en wilde planten.
Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glaskracht Nederland: “Dit octrooi beperkt de rassenkeuze en remt de duurzame ontwikkeling van de paprikateelt in Nederland, terwijl zo’n waardevolle eigenschap als witte vlieg resistentie die juist zou moeten versnellen.”

Om het bezwaar tegen het octrooi te onderstrepen, werden de werknemers van het Europees Octrooi Bureau door de internationale coalitie getrakteerd op hete pepersoep. Zie deze webpagina.

Stichting Zaadgoed steunt dit bezwaar met € 2000.

What's your vision for organic in Europe?

De internationale koepel IFOAM vraagt uw mening in 5 minuten.

=======================

Zadenfeest België

In oktober 2014 werd in Brussel, na Londen, Amsterdam, Warschau en Athene, het zaden-festival gevierd op de Vrije Universiteit Brussel. Het festival omvatte een succesvolle zadenbeurs, creatieve workshops, twee symposiums, en fantastische culturele optredens. We hebben de mogelijkheid om lokale markten voor zaden en landbouw te creëren, bediscussieerd en tegelijkertijd hebben we onze kennis over zaden en voedselsystemen opgebouwd. 

De vijf grote zaden-multinationals hebben hun lobby om de zadenmarkt te beheersen opgevoerd. Veel biologische boeren capituleren vanwege de toenemende kosten van land en grond, hoewel de vraag naar biologisch voedsel steeds groeit. De Europese Commissie probeert nog steeds druk uit te oefenen met nieuwe zaden- en biologische landbouwwetgeving, en het biodiversiteitsverlies gaat onverhinderd door. Zaden zijn de basis van het leven en iedereen wordt daarom gevraagd om ervoor te zorgen, om zaden te planten, te bewaren en te ontwikkelen, om de grond vrij te maken voor zaden en biologische landbouw en om zo veel mogelijk lokale waarden te creëren. 

Daarom willen wij ook in 2015 voortgaande discussie over ecologisch zaden bewaren en zaden vieren. Laten we wakker worden, onze stemmen horen en een beweging creëren, om een toekomst voor onze kinderen te waarborgen, om de meenten terug te nemen, om het mos te redden, samen met de heide en de net geplante boom. Na de grote steden en 'urban farming' is nu het platteland aan de beurt, daar,  waar onze zaden vandaan komen, om frisse lucht te ademen en om ons te verbinden met de grond en met elkaar.

Een van de activiteiten is een zaden festival op 25 juli 2015, de dag van Sint Jacob, met een pelgrimstocht of fiets konvooi (of allebei) naar een plek met een unieke geest, tussen de 30 en 40 kilometer van Brussel, vlakbij de grens tussen Wallonië en Vlaanderen ( waar we zullen kamperen,  op boerderijen of in gasthuizen zullen verblijven, om lokale en biologische zaden, compost en voedsel te vieren, samen met muziek, kunst en reflecties.

Ons belangrijkste doel is ons netwerk van activisten en groepen te verbeteren en onze samenwerking en teamwork te versterken. Er zijn vele netwerken en activiteiten op het gebied van zaden die elkaar nog niet kennen. Verbindingen maken tussen activisten en netwerkorganisaties versterkt de mogelijkheid om zaden te bewaren.

==========================

Voorstel zaadwet voorlopig verworpen

De landbouwcommissie van  het Europese Parlement heeft op 11 februari 2014 het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe zaadwetgeving afgewezen. Eerder was het voorstel al verworpen door de milieucommissie. De verwachting is dat dit oordeel door het hele Europarlement wordt overgenomen. Dan zal de voorzitter van het Europese Parlement  de Europese Commissie oproepen om het wetsvoorstel in te trekken en met een nieuw, beter, voorstel te komen. Maar de EC kan dat negeren. Europarlementariërs  vrezen dat het huidige voorstel te weinig ruimte geeft aan lidstaten om de regels op nationaal niveau verder in te vullen. Ook vreest men dat de Europese Commissie te veel macht krijgt over de zaaizaadwetgeving en dat de administratieve lasten zullen stijgen in plaats van dalen. Bovendien moeten veel details van de wetgeving later ingevuld worden, waardoor de invloed van technokraten en industrielobby nog veel verder kan gaan dan nu zichtbaar wordt.

Actualiteiten & Agenda

Nieuws

Lubach maakt gehakt van octrooien

De octrooikwestie werd humoristisch behandeld op tv. Biojournaal geeft een geschreven samenvatting.
Klik hieronder om te kijken. Het begint na 9.50 minuut.

Kwekersrecht op tv

Nieuwe handleidingen

voor de zaadteelt van kool en ui vindt u hier. Er staat ook een algemene handleiding voor zaadteelt.

Agenda

23 mei Protest

Europese marsen tegen patentering van zaden

Al op 5 plaatsen in NL komen er protesten tegen TTIP, patentering, Monsanto's praktijken e.d.
Klik op een stad voor meer informatie en veel nieuws.

========================

Friese streekrassen gewild

Er zijn meer telers nodig om aan de vraag naar Wâldbeantsjes / Woudboontjes te kunnen voldoen.

Friese rassen zoals het appelras Dokkumer Nije, kroosjespruimenras Wichter en het bonenras Reade Krobbe worden in ere gehouden mbv. Streekmerk Wâldpyk

=========================

Bonenwedstrijd

Wie heeft de mooiste of lekkerste boon?

Doe mee

Bonen is een gewas waarvan het vrij makkelijk is zelf zaden te telen. Leuke bijkomstigheid is dat als er een nieuw type ontstaat, het vaak makkelijk is deze apart te houden, en op deze manier een nieuwe selectie (met andere kleur, vorm, smaak etc) te winnen.

=========================

Wilde Planten & Moderne groenten

Moderne tomatenplanten worden niet meer ziek van de meeste plantenschimmels doordat we resistenties uit wilde tomatensoorten te hulp hebben geroepen.

Op 28 juni organiseerden het Wageningen UR Plant Breeding, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut een publieksmiddag over het verzamelen en nuttig gebruiken van wilde plantensoorten. Genenbanken over de hele wereld beheren zaden van wilde soorten die familie zijn van onze moderne groenten, zoals wilde tomaten, wilde sla en wilde spinazie. Plantenveredelaars vinden in die wilde planten eigenschappen die ze kunnen gebruiken om moderne groenten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. En om ze nog lekkerder en gezonder te maken.

Onderzoekers van de Nederlandse genenbank verhaalden van verre oorden waar zij de wilde soorten verzamelen. Van bijvoorbeeld wilde sla, wilde prei en wilde spinazie. Onderzoekers gaven een kijkje in de keuken bij het onderzoek dat de ontwikkeling van die moderne rassen ondersteunt. En een plantenveredelaar liet zien waarom wilde spinazie zo belangrijk is voor de moderne spinazie van zijn zaadbedrijf.

Groene Veredeling: waar biologische en gangbare landbouw elkaar ontmoeten!

Zie: http:\www.groeneveredeling.nl\

==========================

Paraguay,  Yvapuruvu Declaration

Zaadwetten betekenen onteigening

Ook in Latijns-Amerika zijn er wetten die de vrije beschikbaarheid van zaden bedreigen.
Veel organisaties verzetten zich, en claimen zaden als de erfenis der volkeren. Landbouwzaden en mensen zijn gezamenlijk geëvolueerd in hecht verband. Zaden kunnen niet bestaan zonder de hoede en zorg van mensen en gemeenschappen. Zaden zijn geen handelswaar zoals software of schoenen.

De UPOV-wetten over intellectueel eigendom betekenen het einde van de lokale rassen.

- Alianza Biodiversidad
- Red por una América Latina Libre de Transgénicos
- Vía Campesina World Seeds Campaign