Stichting Zaadgoed
voor biologische zaadteelt en veredeling
en behoud van biodiversiteit
Red onze zaden!

Periodieke gift 100% aftrekbaar

Schenken met belastingvoordeel

(Download van het formulier onder aan deze pagina)
Omdat Stichting Zaadgoed een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, hoeft Stichting Zaadgoed geen schenk- en erfbelasting te betalen. Uw schenkingen of nalatenschappen komen dus 100% ten goede aan Stichting Zaadgoed. Bovendien is er ook een belastingvoordeel voor u: een gift of schenking aan Stichting Zaadgoed kunt u opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Sinds 1 januari 2014 maakt de belastingdienst onderscheid tussen een gewone gift en een periodieke gift (eerder heette dit een periodieke schenking)

Gewone gift

Een gewone gift aan Stichting Zaadgoed mag u gedeeltelijk aftrekken van uw inkomstenbelasting. Als u meerdere giften aan goede doelen geeft, kunt u alle giften optellen en tezamen als aftrekpost opgeven. Uw belastingvoordeel kunt u als volgt berekenen:

Het totale bedrag van uw giften moet meer zijn dan 1% van uw inkomen (de zogenaamde drempel)

Het bedrag boven deze 1% is uw aftrekpost tot een maximum van 10% van uw inkomen.

Periodieke gift

Een periodieke gift aan Zaadgoed kunt u in zijn geheel aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor een periodieke gift geldt namelijk geen drempel. Uw belastingvoordeel is dus gelijk aan de gehele periodieke gift, aangezien de 1 en 10% drempels niet gelden. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw inkomen en leeftijd, een belastingvoordeel heeft van 15 tot 52%.

Er zijn enkele voorwaarden voor een periodieke gift:

Het is een vast bedrag per jaar

Dit bedrag maakt u in vaste termijnen (minimaal 1x per jaar) over

U schenkt gedurende een periode van 5 jaar of langer

Tot 2014 moest een periodieke gift worden vastgelegd bij de notaris. Er is nu ook een eenvoudigere manier. Vanaf 2014 geldt een periodieke gift (schenking) ook als u deze met een schriftelijke overeenkomst bevestigt aan Stichting Zaadgoed.

Een periodieke gift doet u als volgt:

  • Vul de schriftelijke overeenkomst in die u onderaan deze pagina downloadt.
    Of vraag om toezending via info@zaadgoed.nl
  • Stuur ze op naar Stichting Zaadgoed,  Postbus 127,  3700 AC  Zeist
  • Wij vullen onze gegevens in en sturen uw exemplaar naar u terug. Die heeft u nodig als bewijs voor de Belastingdienst.
  • Voor de betaling kunt u kiezen uit
    -  zelf overmaken van de periodieke gift, of
    -  ons machtigen via het machtigingsformulier onderaan deze pagina. Afgeschreven bedragen kunt u weer terughalen via uw bank.

 

Wij werken vrijwillig. Daardoor komt uw gift grotendeels terecht bij boeren voor hun veredelingsprojecten. Een klein deel besteden we aan organisatiekosten, publicaties en deze website. Ons financieel jaarverslag staat hier.